kz

Минималды міндетті программа

 1. Жай және күрделі проценттер негіздері
 2. Аннуитеттер құрудың принциптері
 3. Займдар және оларды өтеу кестелері
 4. Борыштық бағалы қағаздар
 5. Адам өмірі ұзақтылығының кестесі
 6. Адам өмірін сақтандыру бойынша аннуитеттер
 7. Бірнеше тұлғаның өмірін сақтандыру теориясы
 8. Зейнетақылар 
 1. Адам өмірін және бір адамның денсаулығын сақтандыру
 2. Адам өмірін және денсаулықты топтап сақтандыру
 3. Мүгедектікті сақтандыру
 4. Жалпы сақтандыру
 5. Қайта сақтандыру
 6. Зейнетақы
 7. Әлеуметтік сақтандыру
 8. Инвестициялар 
 1. Жалпы сақтандыру принциптері
 2. Сақтандыру өнімдерін жасау
 3. Андеррайтинг
 4. Сақтандырудағы баға белгілеу
 5. Сақтандыру резервтері
 6. Пайда функциялары
 7. Нақтылық теориясы
 8. Қайта сақтандыру және олардың түрлері 
 1. Бiр адамның өмiрiн сақтандыру
 2. Сақтандыру өнiмдерi мен андеррайтингтi құру
 3. Баға белгiлеу: сақтандыру сыйлықақыларын есептеудiң әртүрлi әдiстерi
 4. Сақтандыру резервтерiн қалыптастыру әдiстерi
 5. Медициналық сақтандыру
 6. Баға белгiлеу және медициналық сақтандыруда сақтандыру резервтерiнiң қалыптасуы
 7. Адам өмiрiн және денсаулықты топтап сақтандыру
 8. Шағымдар бойынша шығыстарды бағалау және сақтандыру сыйлықақыларын есептеу
 9. Адам өмiрiн және денсаулықты топтап сақтандыру кезiндегi сақтандыру резервтерi
 1. Зейнетақы жинақтары принциптерi
 2. Зейнетақы бағдарламалары: мемлекеттiк және жеке
 3. Жарналары мен төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарлары
 4. Төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi
 5. Төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларын қаржыландыру
 6. Жарналары белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi
 7. Жарналары белгiленген зейнетақы жоспарлары бойынша төлемдер
 8. Жарналары мен төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларындағы тәуекелдердi бағалау
 9. Әлеуметтiк сақтандыру принциптерi
 10. Әлеуметтiк сақтандыру жүйелерiнiң түрлерi
 11. Әлеуметтiк сақтандыруды қаржыландыру әдiстерi
 12. Басымдықтарға салыстырмалы талдау және әлеуметтiк сақтандыруды қаржыландырудың әртүрлі әдістерінің құнын бағалау 
 1. Инвестиция түрлерi: акциялар, кiрiсi белгiленген бағалы қағаздар, валюта рыноктарының құралдары және туынды құралдар
 2. Тәуекел және табыстылық
 3. Сақтандыру ұйымдарының, зейнетақы қорларының, трастық әлеуметтiк сақтандыру қорларының активтерi мен инвестициялары
 4. Сақтандыру ұйымдарының инвестициялық тәуекелдерi
 5. Сақтандыру ұйымдарына арналған қаржылық жоспарлау: активтер мен мiндеттемелердiң арақатынасы
 6. Сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға талаптар
 7. Сақтандыру және сақтандыру қызметi, салық салу, сақтандыру рыногындағы бухгалтерлiк есеп бойынша заңнама