kz

Курстар мен емтихандар өткізу кестесі

Курстар мен емтихандар өткізу кестесі

Қазақстан актуарийлерінің қоғамы 2018 жыл

 

Курс

Курс /емтихан

Күні

Тіркеу аяқталу куні

Жауапты оқытушы

1

Курс

26.02.2018–30.03.2018

18.02.2018

Сихов М.Б.

 

Емтихан

31.03.2018

15.03.2018

 

2

Курс

28.05.2018-22.06.2018

15.05.2018

Сихов М.Б.

Емтихан

23.06.2018

08.06.2018

Курс

12.11.2018-24.11.2018

03.11.2018

Уржумова Д.С.

Емтихан

01.12.2018

24.11.2018


Курс 1. Проценттік ставкалар теориясы және өмірді сақтандырудағы кездейсоқ процестер

Курс 2. Актураийлік принциптер және олардың қосымшалары

Курс 3. Жалпы сақтандыру және қайта сақтандыру

Курс 4. Адам өмірін және денсаулықты сақтандыру

Курс 5. Зейнетақымен қамтамасыз ету және әлеуметтiк сақтандыру

Курс 6. Сақтандыру ұйымдары және зейнетақы қорлары: қаржыландыру және инвестициялау