kz

Құрылымы ОАК

Қазақстан актуарийлерінің қоғамы» ҚБ-нің мүшелерінің жалпы жиналысы –           Конференция Жоғарғы орган болып табылады.

Басқару мекемесі – Басқарма

Атқарушы орган– Атқарушы директор

Бақылау органы – Тексеру комиссиясы

 

Басқарма:

Құрметті Басқарма төрағасы:                                          Майкл Зи

 

Басқарма төрағасы:                                                             Тимиргалеев Серик

 

Басқарма мүшелері:                                                            Аукенов Айдар

                                                                                                     Далеева Зауреш

                                                                                                     Исмухамбетова Жанат

                                                                                                     Келменбетов Ербол

                                                                                                     Коптлеуов Мухтар

                                                                                                     Медеубаев Мейржан

                                                                                                     Мырзахмет Болат

                                                                                                     Сапин Азат

 

Біліктілік комиссиясы:

 

Біліктілік комиссиясының төрағасы:                            Уржумова Дина

 

 

Атқарушы директор:                                                          Мырзахмет Болат

 

 

Тексеру комиссиясы:                                                         Давлетмуратов Байтерек

                                                                                                      Жапакова Айсулу

 

 

Актуарлық есептеулер әдістемесі және нормативтік-құқықтар актілер сараптамалары бойынша Комитет

     Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бірлесе отырып, сақтандыру нарығындағы нормативтік базаны әзірлеуге қатысу – Комитеттің негізгі мақсаты. Атап айтқанда, комитет кәсіби стандарттарды, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының міндеттемелер есебінің әдістемелерін дайындайды, Ұлттық Банк дайындаған талқылау мен нұсқаулықтарға қорытындылар қамтамасыз етіп, шешім қабылдануға қатысады. Сақтандыру резервтерінің, сақтандыру тарифтерінің, сақтандыру сыйлықақыларынан ықтимал жеңілдіктер мөлшерінің есептемелеріне байланысты, сақтандыру (қайта сактандыру) ұйымдарының ұсыныстарын әзірлеуге қатысады.

Білім жөніндегі Комитет

     Бұл құрылым жаңа актуарийлердің оқу үрдісн ұйымдастырумен және оқудан өткен актуарийлердің біліктілігін арттырумен айналасады. Комитет процедуралар мен талаптарды әзірлейді (біліктілік талаптарды, емтихан процедураларын, біліктілік емтихандарды бағалау ережесін және т.б.). Сондай-ақ, Комитеттің құзыретіне оқу процесіне байланысты даулы мәселелерді шешу кіреді.

Кәсіби тәртіп жөніндегі Комитет

     Комитет қоғамдық мүдделерді және мамандық беделін қолдап, қорғау үшін тағайындалған. Комитет Қазақстан актуарийлерінің қоғамының кодексін жазуға және сақтауға жауапты.

Жұртшылықпен байланыс Комитеті

     Бұл бөлімшенің мақсаты Қоғамның халықаралық қоғамдық ұйымдармен ықпалдасу мақсатында халықаралық қауымдастық актуарийлер-мамандарымен байланыс орнату, актуарийлер қатысатын Халықаралық конференциялар туралы Қоғамды хабардар ету, Комитет сыртқы ақпараттық өріс пен Қоғам арасындағы байланыстырушы буын болып табылады.