en

List of members

Fellows of Actuarial Society of Kazakhstan

Name

Name

1

Nazym Abselemova

27

Nadezhda Nikitina

2

Rima Ateybekova

28

Alma Ospanova

3

Aidar Aukenov

29

Eleonora Pak

4

Erlan Babazhanov

30

Zhannat Rasilova

5

Karlygash Baizhanova

31

Mira Rakhimzhanova

6

Laura Baymenova

32

Adilbek Ryskulov

7

Sergei Belimenko

33

Azat Sapin

8

Bayterek Davletmuratov

34

Mirbolat Sikhov

9

Zauresh Daleyeva

35

Guldana Sikhova

10

Nailya Abish

36

Sara Sikhova

11

Kuralay Yeldesbay

37

Yelena Tyo

12

Aislu Zhapakova

38

Serik Timergaleyev

13

Dogdyrbek Imanberdiyev

39

Roza Tleukenova

14

Zhanat Ismukhambetova

40

Anar Tokayeva

15

Ermek Kadyrbayev

41

Zhanar Tukeyeva

16

Saule Kairbekova

42

Fariza Tumanova

17

Azhar Kaliyeva

43

Dina Urzhumova

18

Yerbol Kelmenbetov

44

Nariman Khudaybergenov

19

Zhanar Kenesbayeva

45

Kairat Chegebayev

20

Akzharkyn Knykova

46

Samat Chegebayev

21

Erzhan Konurbayev

47

Rinat Shakenov

22

Mukhtar Koptleuov

48

Yerzhan Shangireyev

23

Rosa Makhmedzhanova

49

Berik Shatmanov

24

Meirzhan Medeubayev

50

Olga Shashkina

25

Askar Mirzaliyev

51

Vladimir Shevchenko

26

Bolat Myrzakhmet

 

 

Associates of Actuarial Society of Kazakhstan

 

Name

1

Mirzagul Aripova

2

Sayan Baizhanov

3

Dinara Sadybekova

4

Sairan Seidigazimov

5

Ai-Gul Seitenova

6

Kulpash Temirbekova

7

Galina Usacheva

8

Askar Shakenov